“А вона працює”… Без жодної іронії чи ще чогось із натяками на якісь передвиборчі штучки і висміювання лозунгів. Я вжив цитату через власне задоволення, бо я – зацікавлена особа в одному з нещодавніх вчинків Ю.В.Т. на посту прем’єра. Мова йде про нову постанову №55 від 27.01.2010 року. У цій новій постанові КМУ виправив негарні, на мою думку, положення про транслітерацію певних літер в іменах і прізвищах українців, введені Постановою №585 від 27.06.2007 року, і встановив єдині правила транслітерації як для імен та прізвищ українських громадян, так і інших власних назв – назв міст, сіл, річок, гір, тощо. Для інформації: до цього моменту на транслітерацію імен-прізвищ поширювалася дія Постанови КМУ №858 від 2007 року, яка, на мою думку, повністю анігілювала українські традиції правопису, і Рішення №9 Української комісії з питань правничої термінології, Протокол №2 від 1996 року в частині всього іншого, крім імен та прізвищ, оскільки була прийнята вище згадана постанова. Тим, хто нечасто відвідує офіційний портал органів виконавчої влади України, пропоную ознайомитися із Постановою, взятою з www.kmu.gov.ua.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 січня 2010 р. № 55

Київ

Про впорядкування транслітерації
українського алфавіту латиницею

З метою впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити таблицю транслітерації українського алфавіту латиницею, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 231 “Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення” (ЗП України, 1995 р., № 6, ст. 158; Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1963) і від 27 листопада 1998 р. № 1873 “Про затвердження Порядку оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 48, ст. 1752) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                       Ю. ТИМОШЕНКО

А ось іще таблиця з прикладами нової транслітерації за новою Постановою:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. № 55

ТАБЛИЦЯ
транслітерації українського алфавіту латиницею

Укр. алф. Латин. Позиція у слові Приклади написання
українською мовою латиницею
Аа Алушта

Андрій

Alushta

Andrii

Бб Bb Борщагівка

Борисенко

Borshchahivkа

Borysenko

Вв Vv Вінниця

Володимир

Vinnytsia

Volodymyr

Гг Hh Гадяч

Богдан

Згурський

Hadiach

Bohdan

Zghurskyi

Ґґ Gg Ґалаґан

Ґорґани

Galagan

Gorgany

Дд Dd Донецьк

Дмитро

Donetsk

Dmytro

Ее Рівне

Олег

Есмань

Rivne

Oleh

Esman

Єє Ye
ie
на початку слова

в інших позиціях

Єнакієве

Гаєвич

Короп’є

Yenakiieve

Haievych

Koropie

Жж Zh zh Житомир

Жанна

Жежелів

Zhytomyr

Zhanna

Zhezheliv

Зз Zz Закарпаття

Казимирчук

Zakarpattia

Kazymyrchuk

Ии Yy Медвин

Михайленко

Medvyn

Mykhailenko

Іі Ii Іванків

Іващенко

Ivankiv

Ivashchenko

Її Yi
i
на початку слова
в інших позиціях
Їжакевич

Кадиївка

Мар’їне

Yizhakevych

Kadyivka

Marine

Йй Y

i

на початку слова

в інших позиціях

Йосипівка

Стрий

Олексій

Yosypivka

Stryi

Oleksii

Кк Kk Київ

Коваленко

Kyiv

Kovalenko

Лл Ll Лебедин

Леонід

Lebedyn

Leonid

Мм Mm Миколаїв

Маринич

Mykolaiv

Marynych

Нн Nn Ніжин

Наталія

Nizhyn

Nataliіa

Оо Oo Одеса

Онищенко

Odesa

Onyshchenko

Пп Pp Полтава

Петро

Poltava

Petro

Рр Rr Решетилівка

Рибчинськй

Reshetylivka

Rybchynskyi

Сс Ss Суми

Соломія

Sumy

Solomiia

Тт Tt Тернопіль

Троць

Ternopil

Trots

Уу Uu Ужгород

Уляна

Uzhhorod

Uliana

Фф Ff Фастів

Філіпчук

Fastiv

Filipchuk

Хх Kh kh Харків

Христина

Kharkiv

Khrystyna

Цц Ts ts Біла Церква

Стеценко

Bila Tserkva

Stetsenko

Чч Ch ch Чернівці

Шевченко

Chernivtsi

Shevchenko

Шш Sh sh Шостка

Кишеньки

Shostka

Kyshenky

Щщ Shch shch Щербухи

Гоща

Гаращенко

Shcherbukhy

Hoshcha

Harashchenko

Юю Yu
іu
на початку слова

в інших позиціях

Юрій

Корюківка

Yurii

Koriukivka

Яя Ya
ia
на початку слова

в інших позиціях

Яготин

Ярошенко

Костянтин

Знам’янка

Феодосія

Yahotyn

Yaroshenko

Kostiantyn

Znamianka

Feodosiia

_________

Примітка:

  1. Буквосполучення “зг” відтворюється латиницею як “zgh” (наприклад, Згорани — Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від “zh” — відповідника української літери “ж”.
  2. М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.
  3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

Одразу хочу звернути увагу на різницю. За новою редакцією можна буде легше відрізнити і від ї та й, а українська літера г відрізнятиметься від ґ і таким чином буде видно, що українська мова – не російська. Єдиним елементом, запозиченим з 858-ї постанови (та й ще з радянської системи), є транслітерація щ shch.

Щоправда, є одне “але”. Чомусь у тексті цього проекту не згадується все та ж Постанова №858, а саме внесення змін до неї. Сподіваюся, до пори, коли нова Постанова №55 набуде законної сили, всі недоліки усунуть, аби не провокувати оскаржень з боку невдоволених “українізацією” українських імен-прізвищ у системі латиниці.